Provigil Generic

Allt du behöver veta om Provigil 200mg.

Provigil är ett läkemedel som huvudsakligen används för att behandla överdriven sömnighet som kan betraktas som symtom på sömnapné, narkolepsi och andra sömnstörningar, som till exempel sömnstörning vid skiftarbete. Läkemedlet kan tas ensamt eller tillsammans med andra typer av mediciner enligt läkarens rekommendationer.

Produkt Dosering Kvantitet + bonus Pris Köp nu
Provigil Generic 200mg 10 pills 39.56
Provigil Generic 200mg 20 pills 53.57
Provigil Generic 200mg 30 + 2 pills 70.39
Provigil Generic 200mg 60 + 4 pills 115.23
Provigil Generic 200mg 90 + 6 pills 160.07
Provigil Generic 200mg 120 + 8 pills 204.89
Provigil Generic 200mg 180 + 10 pills 291.77
Provigil Generic 200mg 270 + 10 pills 423.05
Provigil Generic 200mg 360 + 20 pills 560.32
Produkt Dosering Kvantitet + bonus Pris Köp nu
Provigil Generic 100mg 10 pills 34.51
Provigil Generic 100mg 20 pills 43.48
Provigil Generic 100mg 30 + 2 pills 54.25
Provigil Generic 100mg 60 + 4 pills 82.94
Provigil Generic 100mg 90 + 6 pills 111.63
Provigil Generic 100mg 120 + 8 pills 140.33
Provigil Generic 100mg 180 + 10 pills 195.93
Provigil Generic 100mg 270 + 10 pills 284.67
Provigil Generic 100mg 360 + 20 pills 379.09
Läkemedlet finns i tabletter på 100 mg och 200 mg. Enligt studierna har Provigil hög effektivitet när det gäller att få en person att hålla sig vaken om denne lider av sömnapné, narkolepsi eller sömnstörningar. Det anses alltid vara förstahandsvalet för att behandla detta problem. Provigils effektivitet har dock inte testats för barn, så det är fortfarande okänt om det är säkert för dem eller inte.
Hur man använder:
Följ alltid läkarens rekommendation och ta alltid ditt regelbundna intag enligt föreskrift. Följ de anvisningar som alltid ges på etiketten. Försök aldrig att ta mer eller mindre än vad som rekommenderas.
Eftersom läkemedlet används för att behandla sömnproblem som någon lider av är det klokt att inte dela tabletterna med andra om inte läkaren säger åt dig att sluta. Det är ännu farligare om någon annan har en historia av drogmissbruk.
Varningar:
Provigil kan utlösa reaktioner, så var alltid försiktig om du kör bil eller arbetar efter att ha tagit medicin. För att förhindra att detta händer kommer läkaren alltid att fråga om du har en allergi eller inte.
Förutom allergiska reaktioner rekommenderas också att inte dricka alkohol eller andra drycker som direkt kan påverka din vakenhet efter att du tagit Provigil.
Möjliga biverkningar:
De eventuella biverkningarna kan lätt märkas i utseendet. När människor är allergiska mot Provigil tenderar de att få vissa reaktioner, till exempel andningssvårigheter, svullna ansiktsdelar och en obekväm hals.

Relaterade produkter


top

Modanifil

top

Waklert (Armodafinil)

top

Modalert